Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Βουτυράκου Σταυρούλα

Στο φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης,

οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο μελέτης τους. Είτε μέσω του συστήματος της καθημερινής μελέτης για την επόμενη μέρα, είτε μέσω καθιερωμένου προγράμματος διδασκαλίας όλων των βασικών μαθημάτων εβδομαδιαίως επιτυγχάνουμε την άμεση βελτίωση των σχολικών επιδόσεων τους.

Οι καθηγητές μας,

έμπειροι κι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο τους υποστηρίζουν κάθε μαθητή ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητές τους με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας. Κάθε βδομάδα, με διαγωνίσματα σε όλα τα βασικά μαθήματα, ελέγχεται το επίπεδο των γνώσεων τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται οι γονείς για την εξέλιξη τους.

Στο χώρο του φροντιστηρίου,

λειτουργεί και υπηρεσία συμβουλευτικής προκειμένου τα παιδιά να νιώσουν ασφάλεια και οικειότητα στο περιβάλλον μελέτη τους αλλά και έξω από αυτό. Στους μαθητές όλων των τάξεων δίνονται σημειώσεις επιμελημένες από το φροντιστήριο μας για τα σχολικά μαθήματα αλλά και για έξτρα εξάσκηση σε ψηφιακή και εκτυπωμένη μορφή.
Οι Υπηρεσίες μας

Εκπαίδευση για κάθε είδους απαίτηση