Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Βουτυράκου Σταυρούλα

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών,,

γίνεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά με την χρήση τεχνολογικού υλικού 3D animation, εκπαιδευτικά video , i-book, mobile application ,ενώ για πρώτη φορά γίνεται χρήση της εικονικής πραγματικότητας (VR) και (ΑR) κατά τη διάρκεια του μαθήματος .

Στο χώρο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών,

λειτουργούν και τμήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από ενήλικες, είτε πρωινές είτε απογευματινές ώρες, τα οποία είναι ολιγομελή και ομοιογενή και η ύλη καλύπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί αποτελεσματικά αλλά και πιο σύντομα στην απόκτηση των ανώτερων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όπως (ECCE, ECPE,IELTS, TOEIC,ΚΠΓ).
Οι Υπηρεσίες μας

Εκπαίδευση για κάθε είδους απαίτηση