EKO ΕιδικήςΑγωγής

H EKO ειδικής αγωγής και δια βίου μάθησης είναι μία ειδική κομματική οργάνωση η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τον τομέα της ειδικής αγωγής και της δια βίου μάθησης. Στόχος της είναι η διαρκής και αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς και η συμμετοχή στο συντονισμό και στη διαμόρφωση των νέων δεδομένων της εκπαίδευσης ,η ανάδειξη και η ολόπλευρη φώτιση των προβλημάτων των παραπάνω τομέων καθώς και ο σχεδιασμός κι η υλοποίηση καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Η επιτροπή των συντονιστών αποτελείται από  15 αξιόλογα μέλη ενώ ο αριθμός των μελών και φίλων μας συνεχώς αυξάνεται . Στόχος μας είναι

  • Η επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας καθώς και οι συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τους συναφείς φορείς.
  • Η οργάνωση πολιτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων πάνω σε θέματα αιχμής της Παιδείας, της Ειδικής αγωγής και της Δια βίου μάθησης.
  • Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και η διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ειδική αγωγή.
  • Γενικότερα, η ενίσχυση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλοβοήθειας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

 Σ αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω ονομαστικά τα μέλη του Δ.Σ μας που εργάστηκαν αγόγγυστα για την πρώτη σημερινή κλειστή εκδήλωση  και που ανιδιοτελώς προσφέρουν στον τομέα της ειδικής αγωγής με βαθιά πίστη στο όραμα μιας ελεύθερης, ισότιμης και λειτουργικής εκπαίδευσης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος – Σταυρούλα Βουτυράκου

Αντιπρόεδρος – Δημήτριος Κεφάλας

Γενική Γραμματέας – Χριστίνα Πασαλή

Υπεύθυνη Οργάνωσης –Άννα Τζαβαλή

Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Καινοτομίας – Δημήτριος Πετρούνιας

Υπεύθυνη Γυναικών – Δήμητρα Γκλεζάκου

Υπεύθυνη Νέων – Βίκυ Γιαννούλη

Υπεύθυνη Κοινοβουλευτικού Ελέγχου –Κωνσταντίνα Θάνου

Υπεύθυνοι Προγράμματος (τομέας Ειδικής Αγωγής) – Ελένη Ζερβού και ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΒΕΝΑΣ

Υπεύθυνοι Προγράμματος (τομέας Δια Βίου Μάθησης) – ΟΔΥΣΣΕΑΣ Λεβαντής  και Αντώνης Δημητρακουλάκος

ΜΕΛΗ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ,Νίκη Χατζηχαλεπλή,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΔΙΟΤΙ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ “Steki Radio” No 1 Web Radio των ΑμεΑ είναι και χορηγός επικοινωνίας μας.

Για τη Νέα Δημοκρατία η παιδεία είναι η μεγαλύτερη επένδυση για τη χώρα μας. Στόχος της είναι όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας να έχουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους και πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να προσφέρει εκπαίδευση για όλους χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Στην κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Παιδείας προσαρμόζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα σταδιακά στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education) για τους μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Προχωρά στη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Τέλος με την ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης δίνεται διέξοδος στους αποφοίτους των ειδικών εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΚ) και των υπολοίπων δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) λαμβάνοντας υπόψιν τη σχετική διεθνή εμπειρία και την αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων παραγωγής και απασχόλησης .

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχεδιάζεται πρόγραμμα για τα παιδιά με αναπηρίες, που προβλέπει την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την άμεση και εξατομικευμένη παρέμβαση για κάθε περίπτωση, ενώ, παράλληλα, το υπουργείο φροντίζει για την οργάνωση και την εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης και τη χρηματοδότηση στοχευμένου πακέτου υπηρεσιών.

Αναλύοντας το ολιστικό σχέδιο παρέμβασης, οι βασικοί άξονες του οποίου δίνουν έμφαση στην πρώιμη ανίχνευση από την προσχολική ηλικία, στην κατάρτιση και στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και στην αυτόνομη διαβίωση  διαπιστώνεται ότι η έγκαιρη διάγνωση και η επακόλουθη πρώιμη παρέμβαση μπορούν να ανατρέψουν την πορεία αυτής της διαταραχής μέχρι και 50% και να αμβλύνουν μία de facto ανισότητα.

 

Όπως υπογραμμίζει η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου μία από τις πιο γνωστές και επιδραστικές έρευνες είναι του Αμερικανού νομπελίστα οικονομολόγου, Τζέιμς Χέκμαν, από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, η οποία έδωσε και μία ευρύτατα προβεβλημένη αναπτυξιακή διάσταση στο θέμα, ποσοτικοποιώντας την ωφέλεια της προσχολικής αγωγής. «Η μελέτη του Χέκμαν αναδεικνύει το πώς η επένδυση ενός κράτους στην προσχολική ηλικία είναι η επένδυση με τα περισσότερα πολλαπλασιαστικά οφέλη από οποιαδήποτε άλλη σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, το ανθρώπινο μυαλό “χτίζει” τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα επόμενα στάδια της κοινωνικής και της επαγγελματικής πορείας ενός ανθρώπου: την ικανότητα της εστίασης, την παρακίνηση, τον αυτοέλεγχο και την κοινωνικότητα. Τα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε υψηλών προδιαγραφών προσχολική αγωγή, σε μεγαλύτερο ποσοστό τελειώνουν το σχολείο, σπουδάζουν, βρίσκουν δουλειά και τελικά έχουν υψηλότερο εισόδημα και βιοτικό επίπεδο. Μάλιστα, το μεγαλύτερο όφελος με μεγάλη διαφορά παρατηρείται σε παιδιά που προέρχονταν από τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες» .

Η παρούσα εισήγηση, έχει ως σκοπό την ενημέρωση σχετικά με μια ομάδα συνανθρώπων μας που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ώστε να δημιουργηθούν σταδιακά οι συνθήκες που θα συνδράμουν στην κοινωνική τους συμμετοχή, ως αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα.

H Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται πλέον για να περικλείσει και να συγχωνεύσει τις εξής διαγνώσεις (DSM-5):

Αυτιστική Διαταραχή

 Σύνδρομο Asperger

Σύνδρομο Rett

Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές μη προσδιορισμένες αλλιώς συμπεριλαμβανομένου και του άτυπου Αυτισμού

Η ΔΑΦ είναι μια νευροβιολογική αναπτυξιακή διαταραχή που διατηρείται εφ’ όρου ζωής. Μπορεί να διαγνωστεί με ασφάλεια από το 3ο έτος της ηλικίας ενός παιδιού, ωστόσο πλέον έχουμε στα χέρια μας αρκετά ευαίσθητα διαγνωστικά εργαλεία, που πολλές φορές καθιστούν την διάγνωση ασφαλή ήδη από τους 18 μήνες της ζωής του ατόμου.

Η ΔΑΦ χαρακτηρίζεται από:

Ελλείμματα στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά και από μοτίβα συμπεριφοράς (ή/και παιχνιδιού) στερεότυπα και επαναλαμβανόμενα

Επικοινωνιακά ελλείμματα

Καθυστερημένη ανάπτυξη λόγου ή και απουσία αυτού

Παλινδρόμηση στην ανάπτυξη του λόγου

Ηχολαλικός λόγος

Δυσκολία στην κατανόηση του λόγου

Φτωχή ή ελλιπής κατανόηση του μεταφορικού λόγου, ιδιωματισμών, χιούμορ

Ιδιαίτερη χροιά και προσωδία κατά την ομιλία

Δυσκολία έναρξης και διατήρησης του διαλόγου

Κοινωνικά ελλείματα

Φτωχή ενσωμάτωση εξωλεκτικών στοιχείων επικοινωνίας (βλεμματική επαφή, ρύθμιση στάσης σώματος κτλ) με κοινωνικό σκοπό

Περιορισμένα ενδιαφέροντα

Απροσφορότητα συναισθήματος

Ευερεθιστότητα (αισθητηριακή και συναισθηματική)

Δυσκολίες στην τήρηση του προσωπικού χώρου

Ελλιπής κατανόηση κοινωνικών κανόνων και συμβάσεων (συναφή ελλείμματα στη ρύθμιση της συμπεριφοράς)

Στερεότυπα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς

Στερεοτυπίες / κινητικοί ιδιοτροπισμοί

Περιορισμένα και εμμονικά ενδιαφέροντα

Φτωχό ρεπερτόριο παιχνιδιού (συνήθως ελλείμματα σε λειτουργικό και συμβολικό παιχνίδι)

Εμμονή στη ρουτίνα και στην ομοιομορφία

Δυσκολία αποδοχής των αλλαγών

Ασυνήθιστη προσκόλληση σε λεπτομέρειες

 

Ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και την έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου, η ΔΑΦ διαγιγνώσκεται σε τρία (3) επίπεδα, ξεκινώντας από την πιο ήπια εκδήλωση των συμπτωμάτων και καταλήγοντας στην πιο βαριά και σοβαρή μορφή αυτών.

Είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που προσβάλει περισσότερο τα αγόρια (αναλογία 4:1 σε σχέση με τα κορίτσια).

Σύμφωνα δε με στοιχεία ενώ παλαιότερα παρουσιαζόταν αυτισμός σε 1 παιδί ανά 1800 παιδιά πλέον η αναλογία έχει φτάσει σε 1 παιδί στα 150 παιδιά.

 

Χρήζει έγκαιρης και εξατομικευμένης παρέμβασης, καθώς πληθώρα ερευνών οδηγεί στη διαπίστωση ότι η έγκαιρη και εντατική πρώιμη παρέμβαση βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση της ΔΑΦ, βελτιστοποιώντας το δυναμικό του κάθε παιδιού και προωθώντας την ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον.

Η πρόκληση του 21ου αιώνα είναι η συμβολή όλων στη δόμηση μια σύγχρονης και εξελιγμένης κοινωνίας όπου ο καθένας θα μπορεί να την απολαμβάνει. Σκοπός της σύγχρονης κοινωνίας θα πρέπει να είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που δεν θα αποκλείουν κανέναν.

Η συνύπαρξη γίνεται πλέον ο νέος μεγάλος στόχος. Στόχος λοιπόν είναι η συνδρομή των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στην ενσωμάτωσή τους, κάτι που είναι ευθύνη όλων μας, είτε προσωπικά, είτε κοινωνικά.

Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και στην σταδιακή δημιουργία των συνθηκών που θα βοηθήσουν στην κοινωνική τους συμμετοχή, ως αναφαίρετο δικαίωμα.

Τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) δεν έχουν την ικανότητα να φιλτράρουν τις αισθητηριακές πληροφορίες του περιβάλλοντος και ν’ αντιδρούν κατάλληλα. Οι αισθητηριακές διαταραχές που αντιμετωπίζουν αφορούν την ακουστική, οπτική, γευστική, οσφρητική, απτική λειτουργία, την κινητικότητα και τη θέση σώματος, την πολυαισθητηριακή λειτουργία καθώς και την λειτουργία του συναισθηματικού, κοινωνικού τομέα. Όπως προ είπα εκδηλώνουν απόσπαση της προσοχής και αποτυχία να αποκριθούν όταν κάποιος τους απευθύνεται και έντονη αντίδραση στους ήχους (κλείνουν τα αυτιά τους) και στο φως λόγω φόβου. Άρα, ένα περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα λειτουργεί αρνητικά σε παιδιά με ΔΑΦ.

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό, πως στοχευμένες τροποποιήσεις στα οπτικοακουστικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος, θα διαμορφώσουν μια πιο φιλόξενη συνθήκη για την κοινωνική παρουσία και των ανθρώπων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού.

Έτσι λοιπόν προτείνουμε :

Θέσπιση συγκεκριμένων ωρών ησυχίας σε ημέρες και ώρες με χαμηλή επισκεψιμότητα στα καταστήματα (π.χ Τετάρτη  3-5).

  • Χαμηλωμένη μουσική
  • Χαμηλωμένα φώτα
  • Σήμανση μέσω εικόνων
  • Οδηγίες μέσω εικόνων

Η επικοινωνία μέσω εικόνων αποτελεί μία μορφή επαυξητικού και εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας και βοηθά ιδιαίτερα τα αυτιστικά άτομα.

Mε αυτόν τον τρόπο δείχνουμε όλοι έμπρακτα τον σεβασμό μας στα άτομα που το έχουν ανάγκη χωρίς κόστος και με έντονη την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων ενώ και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ωφεληθούν μέσω της προώθησης και της άμεσης και έμμεσης διαφήμισης που θα τους  γίνεται ως φιλικές και προσβάσιμες που θα είναι στα άτομα που το έχουν ανάγκη.

Άλλωστε πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό με τον όρο Sensory Friendly Hours ή quiet hour σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ ακόμα και μουσεία. Καλούμε λοιπόν την εμπορική και επιχειρηματική κοινότητα να ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας και να γίνει συνοδοιπόρος μας στο όμορφο αυτό ταξίδι διότι ας μην ξεχνάμε πως ο Αυτισμός δεν επηρεάζει μόνο την παιδική ηλικία, τα αυτιστικά παιδιά γίνονται αυτιστικοί ενήλικες κι έχουν το ίδιο δικαίωμα για μια  ανεξάρτητη και πλήρη ζωή αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Βουτυράκου  Α. Σταυρούλα

Φιλόλογος

MA Inclusion & Special Educational Needs & Disability

Υποψήφια Βουλευτής Β’ Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία

Διευθύντρια Σπουδών και Ιδιοκτήτρια στον εκπαιδευτικό οργανισμό ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.